Prezenční výuka 10 hodin (10. 11. 2006 a 11. 11. 2006), distanční výuka 10 hodin (Lektor Patrik Kavecký) souhlasit

Metodický portál pro partnerskou školu

ICT ve školních vzdělávacích programech, evicenční číslo projektu 0197P2005
úsměv

E-learning v praxi

ICT a edukační proces

Obsah výuky fyziky ve 2. ročníku fyziky čtyřletého studia.
ICT a ŠVP - metodická pomoc školám při vytváření výukových materiálů, evicenční číslo projektu 0113P2006    
úsměv

Rozvoj klíčových dovedností studentů v oblasti ICT v rámci projektu detekce kosmického záření CZELTA, evidenční číslo projektu 1172P2006 
úsměv