Prezenční výuka 5 hodin (24. 11. 2006), distanční výuka 5 hodin (Lektorka Zuzana Baďurová)
souhlasit