Prezenční výuka 3 hodiny a distanční výuka 4 hodiny